Více o PLA

Množství a typ odpadu jaký tvoříme, je jedno z velkých témat pro každého, kdo se zajímá o dopad jeho spotřeby na životní prostředí. Vznik odpadu je nevyhnutelný, ale lze jej optimalizovat. Mnoho věcí, které každý den vyhodíme, skončí pohřbeny na dně skládky, nebo jsou recyklovány na méně použitelné produkty (tzv. downcycling). To zvláště platí pro plasty, které jsou jedním z enviromentálně nejvíce zatěžujících materiálů, jak z hlediska produkce, tak odpadů. Poslední roky je proto v běhu mnoho projektů, které se snaží najít alternativy ke konvenčním plastům, které by bylo možné vyrobit bez použití fosilních zdrojů a jejichž odpadové hospodářství by bylo odpovědnější. Jednou z těchto alternativ je PLA.

 

Co je PLA?

Polyactid acid - Kyselina polymléčná, je velice unikátním materiálem, neboť je vyroben z obnovitelných zdrojů, nikoliv ze zdrojů fosilních, je biologicky rozložitelný a ve správných podmínkách je také kompostovatelný. Zatímco konvenční plasty se rozkládají stovky let, PLA lze v kontrolovaných podmínkách kompostovat v řádu měsíců. Zdrojem pro výrobu PLA je povětšinou kukuřičný škrob. PLA není toxická a její užívání je ekologické, díky možnosti navrátit ji do životního cyklu rostlin. 

 

PLA granule

 

K čemu je PLA užívána

PLA výrobky nachází široké uplatnění v obalovém průmyslu. Jejich primární využití je zaměřeno na balení potravin, především potravin s krátkou dobou trvanlivosti. S PLA se můžeme setkat v podobě jednorázových misek na saláty, kelímků na studené nápoje, dezertních talířků a příboru, nebo jako filmu, kterým jsou pokryty misky na polévky a kelímky na kávu, aby tak získaly voděodolnost.

PLA produkty mají různou tepelnou toleranci a jejich základní mechanické vlastnosti odpovídají materiálům, jako je polystyren, nebo PET. PLA může být vyrobena tak, aby unesla provozní teplotu až 150°C a v naší nabídce u každého produktu vždy najdete informaci o tom, jaké teploty může jeho obsah dosáhnout. Vyšší tepelnou toleranci pak má CPLA, což je modifikovaná PLA.

Zajímavé využití PLA se díky její schopnosti rozkladu na nezávadnou kyselinu mléčnou nachází v medicíně. Zde je využívána jako materiál pro výrobu šroubů, plátů, tyčí, nebo čepů jako dočasná výztuž poškozené kosti. V těle se totiž dokáže zcela rozložit během 6-24 měsíců a v průběhu hojení tak dodává tělu potřebnou oporu, než se zcela rozloží.

 

1420ml miska na salat z PLA

 

Proč zvolit PLA

PLA je ekologicky šetrnou alternativou konvenčním plastům, používaným nejen v potravinářství.

V naší nabídce máme produkty z PLA značky IngeoTM, což jsou PLA pelety vyráběné v USA společností NatureWorks. IngeoTM má vlastnosti tradičních plastů, je však vyroben z obnovitelných zdrojů, jakým je např. kukuřice a lze jej kompostovat. Jak tyto pelety vypadají můžete vidět na obrázku výše.

Tyto výrobky z kukuřice jsou vhodné i pro alergiky. Výsledný PLA totiž neobsahuje žádný kukuřičný genetický materiál. Během výroby je dosahováno vysokých teplot a veškeré imunologicky reaktivní složky jsou eliminovány.

 

Jak funguje kompostování PLA

Výrobky z PLA polymerů je vhodné kompostovat především průmyslově, kdy jsou zajištěny optimální podmínky pro rozklad (dostatečný přísun vlhka, mikroorganismů a vlhkosti). Proces degradace trvá 4−12 týdnů, během kterých jsou polymery mineralizovány na oxid uhličitý, vodu a menší množství biomasy. Kompostování v domácím kompostéru zabere až půl roku.

V současné době i v České republice vidíme rostoucí zájem státu, měst, obcí a soukromých osob o možnost zbavovat se domácího biologického odpadu tak, aby mohl být náležitě zpracován. Se zvyšující se spotřebou kompostovatelných bioplastů se tak bude rozšiřovat i infrastruktura odpadového hospodářství a my tak budeme moci využít plného potenciálů těchto materiálů.

PLA je zároveň také velmi vhodný materiál pro recyklaci, neboť během jejího procesu neztrácí na svých vlastnostech a tím je možné jej dále vracet do výrobního cyklu.