Více o bagase

Množství a typ odpadu jaký tvoříme, je jedno z velkých témat pro každého, kdo se zajímá o dopad jeho spotřeby na životní prostředí. Vznik odpadu je nevyhnutelný, ale lze jej optimalizovat. Mnoho věcí, které každý den vyhodíme, skončí pohřbeny na dně skládky, nebo jsou recyklovány na méně použitelné produkty (tzv. downcycling). To zvláště platí pro plasty, které jsou jedním z enviromentálně nejvíce zatěžujících materiálů, jak z hlediska produkce, tak odpadů. Poslední roky je proto v běhu mnoho projektů, které se snaží najít alternativy ke konvenčním plastům, které by bylo možné vyrobit bez použití fosilních zdrojů a jejichž odpadové hospodářství by bylo odpovědnější. Jednou z těchto alternativ je bagasa.

 

Co je bagasa?

Bagasa je již dlouho známým materiálem. Je to dřeň vznikající jako vedlejší produkt při zpracování cukrové třtiny. Jakmile je ze stébel cukrové třtiny vylisována šťáva, zbude v továrnách na její zpracování právě bagasa. Hlavními producenty bagasy tak jsou země, kde je cukrová třtina zpracovávána - Brazílie, Vietnam, Indie, Austrálie, nebo Čína. Samotná Brazílie ročně vyprodukuje na 100 milionů tun bagasy.

 

bagasa

 

K čemu je bagasa užívána

Tato dřeň byla dlouho spalována stroji na zpracování cukrové třtiny, aby tak poháněla samotnou výrobu. Jedna z největších elektráren na biomasu v USA je provozována cukrovarem. Bagasa je významně čistějším zdrojem, než jsou fosilní paliva a je tzv. CO2 neutrální - množstí CO2, které je při jejím spalování vypouštěno do ovzduší, se rovná množství CO2, které rostliny absorbují během svého růstu. Jeden z probíhajících výzkumů se také zabývá možností využít bagasu jako zdroj ethanolu, což by mělo vést ke snížení emise skleníkových plynů oproti užívání benzinu až o 85%.

Tím nejdůležitějším užitím z hlediska našeho každodenního života je využívání bagasy jakožto zdroje pro výrobu papíru. Vlákna bagasy mohou být používána jako alternativa ke dřevu při produkci papírových produktů, jako jsou ubrousky, kapesníky, toaletní papír, nebo karton a to při zachování kvality výsledného produktu. Zároveň je dostatečně odolná, aby nahradila polystyren a tradiční plasty používané pro výrobu jednorázových talířů, kelímků, menuboxů a dalšího jednorázového nádobí.

 

Bagasa menubox vyrobek jidlo

 

Proč zvolit bagasu

Bagasa je v celém svém životním cyklu, od semene až po finální produkt, ekologicky šetrnou alternativou každodenních předmětů vyrobených z konvenčních plastů a dřevěné buničiny. Protože se jedná o vedlejší produkt při zpracování cukrové třtiny, není zapotřebí rozsáhlých investic do již existující infrastruktury. Díky kompostovatelnosti bagasy je možné použít ji jako hnojivo pro růst další generace rostlin. Produkty z bagasy tak umožňují další využití zdroje, který by byl jinak spálen. Cukrová třtina také roste mnohem rychleji než stromy a tím snižuje naši těžbu dřeva.

Velký potenciál bagasy spočívá v tom, že nám umožňuje nahradit ekologicky nešetrné materiály vyskytující se v našich každodenních životech. Mnoho restaurací nyní nahrazuje plastové a polystyrenové nádobí - talíře, kelímky, misky, menuboxy, příbory a další. Na rozdíl od jiných druhů papíru bagasa nepotřebuje být pokryta plastem, aby si udržela svou voděodolnost. Bagasa tak může být jednoduše kompostována.

Naše výrobky z bagasy jsou vhodné pro obsah o teplotě až 220°C, u každého z nich se vždy konkrétní maximální provozní teplotu dozvíte.

 

Jak funguje kompostování bagasy

Protože je bagasa vyrobena z biomasy, je možné ji kompostovat. Průměrná doba rozkladu v domácím kompostéru je v řádu jednotek měsíců a v průmyslovém kompostéru se tato doba dále zkracuje. K jejímu zpracování na kompost je potřeba dostatek vlhka, tepla, kyslíku a mikroorganismů, které bagasu rozkládají. Na konci tohoto procesu je hnůj, který je možné použít jako zdroj živin pro růst další generace rostlin. Bagasa, která byla jednou vyrobena z rostlin, tak napomáhá udržitelnosti výrobního cyklu.

V současné době i v České republice vidíme rostoucí zájem státu, měst, obcí a soukromých osob o možnost zbavovat se domácího biologického odpadu tak, aby mohl být náležitě zpracován. Se zvyšující se spotřebou kompostovatelných bioplastů se tak bude rozšiřovat i infrastruktura odpadového hospodářství a my tak budeme moci využít plného potenciálů těchto materiálů.