Co jsou bioplasty?

Bioplasty tvoří rozsáhlou skupinu různých materiálů.

Bioplast není pouze jeden jediný materiál. Pod pojem "bioplasty" spadají různé materiály s rozličnými vlastnostmi a užitím. Dle European Bioplastics je plast definován jako bioplast, pokud je buď vyroben z biomasy, je biologicky rozložitelný, nebo pokud splňuje obě dvě tyto podmínky.

Bioplast z biomasy je materiál, který je zcela, nebo částečně, vyroben z rostlin. Biomasa užívaná pro výrobu bioplastů pochází většinou z kukuřice, cukrové třtiny, konopí, a dalších.

Biologicky rozložitelný bioplast podléhá zkáze rychleji, než tradiční plast a může být v přírodě rozložen zcela, nebo částečně. Nejedná se však automaticky o kompostovatelný bioplast! A rozhodně to neznamená, že by biologicky rozložitelný plast bylo odpovědné nechat na skládce v lese, nebo jej nechat s klidem doplout do oceánů, s tím, že se přeci rozloží...

Kompostovatelný bioplast lze na konci jeho životního cyklu zpracovat kompostováním. Bioplast je během tohoto procesu zpracován mikroorganismy na hnojivo, a to bez použití umělých aditiv. Proces biodegradace je závislý od okolních podmínek - s vyšší teplotou a vlhkostí bude probíhat rychleji.

Bioplast z biomasy ≠ biologicky rozložitelný bioplast ≠ kompostovatelný bioplast

Biologická rozložitelnost není zcela závislá od suroviny, ze které je materiál vyroben, avšak od jeho chemické struktury. Jinými slovy, bioplast 100% vyrobený z biomasy nemusí být kompostovatelný a plast vyrobený zcela z fosilních nerostných surovin lze biologicky rozložit (alespoň do jisté míry).

Aby byl bioplast kompostovatelný, musí být vyroben z biomasy, kterou je potřeba správně technologicky zpracovat.

 

Výhody bioplastů

Bioplasty jsou předním zájmem ve vývoji plastů. Jejich dvěma hlavními výhodami v porovnání s konvenčními plasty jsou:

  • Úspora fosilních zdrojů užíváním biomasy, která se každým rokem obnovuje a její užití znamená snížení objemu CO2 vypuštěného do atmosféry během výroby bioplastů (objem COabsorbovaný rostlinami se rovná objemu CO2 vypuštěnému zpět do atmosféry v rámci životního cyklu rostlin, ze kterých jsou bioplasty vyrobeny),
  • kompostovatelnost, která je přidanou hodnotou některých bioplastů, umožňuje navrácení materiálu do cyklu výroby.

 

V Good Gastro pro Vás nabízíme výrobky s optimální kombinací, kdy je bioplast 100% vyroben z biomasy a zároveň je kompostovatelný.

Materiály, které oba tyto předpoklady splňují, jsou:

Bagasa - Bagasa je již dlouho známý materiál. Je to dřeň vznikající jako vedlejší produkt při zpracování především cukrové třtiny. Jakmile je ze stébel cukrové třtiny vylisována šťáva, zbude v továrnách na její zpracování právě bagasa. Hlavními producenty bagasy tak jsou země, kde je cukrová třtina pěstována a zpracovávána - Brazílie, Vietnam, Indie, Austrálie, nebo Čína. Více o bagase se dozvíte v tomto článku.

PLA - Polyactid acid - Kyselina polymléčná, je velice unikátním materiálem, neboť je vyroben z obnovitelných zdrojů, nikoliv ze zdrojů fosilních, je biologicky rozložitelný a ve správných podmínkách je také kompostovatelný. Zatímco konvenční plasty se rozkládají stovky let, PLA lze v kontrolovaných podmínkách kompostovat v řádu měsíců. Zdrojem pro výrobu PLA je povětšinou kukuřičný škrob. PLA není toxická a její užívání je ekologické, díky možnosti navrátit ji do životního cyklu rostlin. Více o PLA se dozvíte v tomto článku.

CPLA - Crystallized Poly Lactic Acid - Krystalizovaná kyselina polymléčná je kombinací PLA (70-80%) a křídy (20-30%) a dalších biologicky rozložitelných aditiv. Díky krystalizaci mohou CPLA produkty ustát teploty vyšší, než PLA, aniž by se deformovaly. Jakmile proběhne krystalizace, CPLA již není nadále průhledná, ale matně bílá. Protože je CPLA odvozena z PLA, je 100% biologicky rozložitelná a lze ji kompostovat na hnojivo. Více o CPLA se dozvíte v tomto článku.

 

Rozdeleni bioplasty 2