Více o CPLA

Množství a typ odpadu jaký tvoříme, je jedno z velkých témat pro každého, kdo se zajímá o dopad jeho spotřeby na životní prostředí. Vznik odpadu je nevyhnutelný, ale lze jej optimalizovat. Mnoho věcí, které každý den vyhodíme, skončí pohřbeny na dně skládky, nebo jsou recyklovány na méně použitelné produkty (tzv. downcycling). To zvláště platí pro plasty, které jsou jedním z enviromentálně nejvíce zatěžujících materiálů, jak z hlediska produkce, tak odpadů. Poslední roky je proto v běhu mnoho projektů, které se snaží najít alternativy ke konvenčním plastům, které by bylo možné vyrobit bez použití fosilních zdrojů a jejichž odpadové hospodářství by bylo odpovědnější. Jednou z těchto alternativ je CPLA.

Co je CPLA?

CPLA - Crystallized Poly Lactic Acid - Krystalizovaná kyselina polymléčná je kombinací PLA (70-80%) a křídy (20-30%) a dalších biologicky rozložitelných aditiv. Díky krystalizaci mohou CPLA produkty ustát teploty vyšší, než PLA, aniž by se deformovaly. Jakmile proběhne krystalizace, CPLA již není nadále průhledná, ale matně bílá. Protože je CPLA odvozena z PLA, je 100% biologicky rozložitelná a lze ji kompostovat na hnojivo.

Protože má CPLA ostatní vlastnosti obdobné jako PLA, především možnosti kompostovatelnosti, můžete se více dozvědět v tomto článku.